HOME > Veelgestelde vragen

Nadere informatie voor de toekomstige loftbewoners

Wat komt er op de begane grond?

Publiekstrekkende functies, zoals winkels

Is het mogelijk om voor oplevering te ruilen van loft?

Nee, aan de toewijzing/keuze van de lofts is een zorgvuldige procedure vooraf gegaan. Daar komen we voor oplevering niet op terug.

Hoe moet ik de loft aan Trudo opleveren bij het opzeggen van de huurovereenkomst?

Uitgangspunt is dat je bij het opzeggen van de huurovereenkomst de loft en de Qbi weer in de originele staat terugbrengt.

Over de huur, servicekosten en huursubsidie

Zijn er ook mogelijkheden om een loft te kopen?

De komende 10 tot 15 jaar gaat Trudo de lofts verhuren. We verwachten pas daarna een deel van de lofts te gaan verkopen.

 

Wat zijn de regels om huurtoeslag (huursubsidie) aan te vragen?

De overheid kan huurtoeslag geven op een woonruimte als aan verschillende voorwaarden wordt voldaan. Allereerst wordt er gekeken naar het bruto jaarinkomen van het huishouden (alle bewoners van de woning samen). Dat inkomen mag op dit moment (dec 2010) niet hoger zijn dan euro 21.625.

Alle voorwaarden voor huurtoeslag zijn te vinden op www.toeslagen.nl.

 

Hoeveel bedragen de energie- en servicekosten?

Hierover worden de lofthuurders door Trudo geïnformeerd.

In welke prijscategorie zullen de lofts vallen?

 

De maandelijkse huur van de lofts is terug te vinden als je kijkt onder plattegronden en klikt op een individuele loft in één van beide gebouwen. Deze kale huur is nog exclusief de service- en stook/verbruikskosten.

 

Over het gebruik van de daktuin

Kan er een BBQ op het dak plaatsvinden?

Elektrisch barbecuen mag alleen op de terrassen, waarbij de voorwaarden gelden dat de terrasvloer niet beschadigd wordt en dat de bewoner het afval opruimt.

Mogen er feestjes op het dakterras worden georganiseerd?

Dat is mogelijk, uitgangspunt daarbij is wel dat er geen overlast voor de overige bewoners mag zijn en dat het dakterras weer netjes achtergelaten wordt.

Is de daktuin voorzien van meubilair?

Ja, er worden tafels, stoelen en banken aangebracht. Het meubilair wordt in een vaste opstelling uitgevoerd (verankerd aan de ondergrond).

Wordt de pantry schoongemaakt?

De pantry wordt door het schoonmaakbedrijf eenmaal per week gereinigd. Het is daarnaast de bedoeling dat de huurders zelf ook de pantry na gebruik schoonmaken. Mocht blijken dat er vaker door het schoonmaakbedrijf gereinigd moet worden, dan wordt dat versleuteld in de servicekosten.

Waar bevindt zich de pantry en douche?

In Gerard en Anton bevindt de panty zich in de rechter hoekrisaliet (deftig woord voor het uitspringende deel van de gevel met trappenhuis). De plattegronden van de daktuin zijn toegevoegd op de site, daar staat de locatie ook op aangegeven. Een tekening van de pantry vind je hier.

Is er Wifi op het dak?

De mogelijkheid is er, het is aan de huurdersvereniging om dat te verzorgen.

Zijn er elektra aansluitingen?

Ja, her en der verspreid op de terrassen.

Over de berging en wasruimten

Waar kan ik mijn motor stallen?

Hiervoor is geen plek binnen GERARD of ANTON. Een motor zal altijd, op eigen verantwoordelijkheid, buiten de gebouwen moeten worden gestald.

Waar kan ik mijn brommer stallen?

Net als voor een motor is het in verband met brandveiligheid ( brandstof in de tank) niet toegestaan om je brommer in de stalling te plaatsen.

Hoeveel wasmachines en drogers komen er per verdieping?

Per verdieping worden er 2 wasmachines en 2 drogers opgesteld.

Wordt de berging geventileerd?

Ja, op natuurlijke wijze (door middel van een spleet onder de bergingdeur).

Is er stroom in de berging?

Nee, de bergingen worden namelijk niet apart bemeterd en we willen voorkomen dat één bewoner straks stroom gebruikt voor bijvoorbeeld een koelkast waar dan alle gebruikers de rekening voor gepresenteerd krijgen.

Hoeveel bedragen de kosten voor het gebruik van de algemene wasmachines/drogers?

De lofts in de categorie 50 m2 beschikken niet over een aansluiting voor een wasmachine/droger. In de gebouwen zijn daarom algemene wasruimten voorzien met wasmachines en drogers. De huurders kunnen hier tegen betaling gebruik van maken. De kosten voor het gebruik worden door Trudo in kaart gebracht en zo spoedig mogelijk aan de toekomstige huurders voorgelegd.

 

Worden er parkeervoorzieningen voor de lofts gerealiseerd?

 

Parkeren op Strijp-S kan in de parkeergarage naast het Klokgebouw, verder zijn er verspreid over het gebied verschillende parkeervakken aangelegd. Overal op Strijp-S moet worden betaald voor een parkeerplaats. Dat is een maatregel die overigens niet door Trudo, maar door de gemeente is vastgesteld. Parkeren kan per uur, maar een abonnement is ook mogelijk. Meer informatie over de parkeertarieven op Strijp-S vind je hier.

In opdracht van Trudo wordt op dit moment gewerkt aan een ontwerp voor het Veemgebouw op Strijp-S. Het is de bedoeling dat dit gebouw wordt getransformeerd tot een parkeergarage waar na verbouw de gebruikers van GERARD en ANTON een parkeerplaats kunnen huren. Omdat de plannen voor het Veemgebouw nog niet klaar zijn zullen de parkeerplaatsen later klaar zijn dan de lofts in GERARD en ANTON.

 

Waar kan ik straks mijn fiets kwijt?

Op de begane grond van beide gebouwen komt een fietsenberging voor de gebruikers van GERARD en ANTON.

 

Over de loft

Waar zit de verwarming in de vlonder en hoe zit het met de stookkosten van de vloerverwarming onder de vlonder?

Onder de vlonder zit vloerverwarming die uit gezet wordt en dus geen energie verbruikt. Aan de gevel hangen radiatoren die de temperatuur regelen op de vlonder.

Kan ik de ruimte onder de vlonder (1e verdieping, zuidgevel, Anton) gebruiken voor opslag?

Ja dat is mogelijk.

Klik hier voor een tekening van de grote loft.
Klik hier voor een tekening van de kleine loft.

Zitten er lichtpunten of wandcontactdozen in de patio’s van gebouw Gerard?

De mogelijkheden hiervoor worden nog onderzocht. Er wordt een wandcontactdoos en een lichtpunt voorzien.

Worden de loftdeuren in de monumentale schachten geschilderd?

Ja. Als je dat liever niet hebt, geef dat dan per e-mail door aan Trudo.

Hoe sluit ik een lamp aan bij het plafond?

In de kabelgoot aan het plafond zijn aansluitingen voor lampen voorzien.

Worden de ramen gewassen aan de binnenzijde / buitenzijde?

Het glas wordt aan de buitenzijde gewassen door het schoonmaakbedrijf, de binnenzijde moet worden gewassen door de huurder zelf.

Wat mag ik op de vloer leggen en hoe?

Niet toegestaan is: hoogpolig tapijt (ivm de vloerverwarming/koeling) en tegels (ivm beschadiging bij verwijdering). Voor alle andere afwerkingen geldt: laat je goed informeren door een vloerenleverancier en lees de loftwijzer en de contractstukken goed voordat je een afweging maakt.

Hoe krijg ik het plafond en de kolommen opgeleverd?

De loshangende verfbladders worden verwijderd, vastzittende verf wordt niet verwijderd. Het wel of niet afwerken is vervolgens aan de bewoner zelf.

Hoe krijg ik de wanden opgeleverd?

Behangklaar, dat wil zeggen vlak: naden en gaten zijn opgevuld.

Hoe krijg ik de vloer opgeleverd?

Als kale dekvloer, deze moet door de bewoner nog worden afgewerkt.

Mag ik in de metalstud wanden de gordijnen ophangen?

In de buitengevel, boven het kozijn mag dat. Klik hier voor een tekening met de toegestane locaties.

Hoe worden de monumentale schachten afgewerkt?

Klik hier voor een tekening met toelichting.

Wat is de maximale puntbelasting van de vloer?

De maximale puntbelasting is 300 Kg per 10 x10 cm.

Mag ik een entre-sol maken?

De maximale puntbelasting in de lofts en bergingen wordt op dit moment nog precies vastgesteld en zal binnenkort op de site geplaatst worden.

Hoe kan ik me inschrijven voor een huurloft?

De inschrijving voor de lofts is gesloten, alle lofts zijn verhuurd. Ben je geïnteresseerd in een bijzondere woning op Strijp-S? Kijk dan hier voor meer informatie over wonen op het Veemgebouw.

Is het glas van de vides en patio’s in gebouw GERARD doorzichtig?

Een aantal lofts in GERARD beschikken over een patio of balkon of grenzen aan een vide. Belangrijk om te weten of het glas met de gang daar straks doorzichtig is. Klik hier voor een tekening van het gebouw met uitleg over de doorzichtigheid van het glas.

Beschik ik straks over een berging?

Bij elke loft is een berging in begrepen, op de verdieping waar je een loft huurt. De bergingen zijn minimaal 5 m2 groot en bevinden zich aan weerszijden van elke verdieping.

 

Waar moet ik rekening mee houden bij het inrichten en afwerken van de loft?

GERARD en ANTON zijn Rijksmonumenten. Dat betekent dat de originele elementen in de lofts niet beschadigd mogen worden. De kolommen, balken en plafonds bijvoorbeeld. Natuurlijk mag je ze wel afwerken, als ze maar weer in de originele staat kunnen worden teruggebracht.

Verder heb je alle vrijheid in je loft. Met een hoogte van 4,2 meter is er letterlijk volop ruimte voor jouw creatieve ideeën. Je kunt een verhoogde tussenvloer toepassen in de ruimte, zolang deze maar niet bevestigd is aan de wanden. De vrije hoogte van een tussenvloer is overigens formeel niet geschikt als ‘verblijfsruimte’. En dat geldt ook voor het dak van de Living Box. Maar je kunt er natuurlijk wel interessante dingen mee doen.

De vloer kun je op alle mogelijke manier afwerken. Alleen hoogpolig tapijt is niet zo handig, omdat je dan niet zoveel plezier hebt van je vloerverwarming en –koeling. 

Omdat onder de vloer nogal wat leidingen lopen, mag er niet in de vloer worden geboord. Boren en schroeven in de wanden is evenmin toegestaan, omdat dat ten koste zou gaan van de geluidsisolatie en brandwerendheid.

In het plafond mag worden geboord tot een diepte van maximaal 60 mm. Wel wordt boven de woningscheidende wanden van de lofts een railsysteem aangebracht, geschikt om bijvoorbeeld schilderijen aan op te hangen.

 

Hoe worden de lofts straks opgeleverd?

Alle lofts stralen straks de industriële sfeer uit die zo kenmerkend is voor Strijp-S en voor de gebouwen GERARD en ANTON. Daarom laten we zoveel mogelijk installatiewerk in het zicht. De luchtkanalen, leidingen en elektragoten bijvoorbeeld. Alle lofts worden casco opgeleverd. Dat betekent dat je als huurder zelf de wanden, de vloer en het plafond afwerkt. De wanden zijn behangklaar en de originele plafonds en de constructie kun je bijvoorbeeld schilderen, stucen of kaal maken.

Aan de noordgevel (de kant van het Klokgebouw) worden de authentieke stalen kozijnen voorzien van isolerende beglazing. Aan de zuidgevel plaatsen we nieuwe aluminium kozijnen. Ook met isolatieglas uiteraard.

Alle lofts worden voorzien van het duurzame WarmteKoudeopslag (WKO) systeem dat middels vloerverwarming en -koeling een aangenaam binnenklimaat garandeert. Verder worden de lofts voorzien van mechanische ventilatie.

 

Over de Qbi

Mag ik in de Qbi schroeven/spijkeren?

Zie hiervoor de loftwijzer.

Mag ik de Qbi schilderen?

Zie hiervoor de loftwijzer.

Is het mogelijk om de opstelplaats voor de koelkast op te vullen met een kastje of een oven?

Dat is mogelijk, de meerkosten hiervoor worden nog bekend gemaakt. Het is ook mogelijk om er een oven te plaatsen. Deze info volgt uit de mailing van Trudo.

Mag je zelf een andere kookplaat aanbrengen?

Dat mag, zolang het maar door een gespecialiseerd bedrijf wordt uitgevoerd.

Is inductie of infrarood koken mogelijk?

Ja, de prijs zal later nog gecommuniceerd worden. Deze info volgt uit de mailing van Trudo.

Waar zit de aansluiting van de mechanische ventilatie afvoer op de kubus?

Deze aansluiting zit altijd recht boven het toilet. De exacte locatie zal op tekening worden aangegeven en op de site worden geplaatst.

Kunnen we een extra kast kopen?

Ja, de prijs zal later nog gecommuniceerd worden.

Kan ik een wasmachine zelf aansluiten op de vloerpot?

Het is niet toegestaan om zelf apparatuur zoals een wasmachine op één van de vloerpotten aan te sluiten.

Kan ik een wasmachine in de keuken zetten?

Ja, opstellen is mogelijk in het lege keukenkastje of naast de keuken.

Zijn er nog meer posities mogelijk voor de Qbi (buiten A, B en C)?

De aanmelding voor alternatieve opstellingen is gesloten.

Zijn er technische tekeningen van de Qbi (kookeiland, kast en kubus) beschikbaar?

Ja, je vindt ze hieronder

Wat zijn de afmetingen van de Qbi?

De Qbi bestaat uit een op meerdere plekken te plaatsen kubus met een vrijopstelbaar kookeiland. De categorie 50 m2 lofts wordt voorzien van het kleine model kookeiland, de categorie 80 m2 en 100 m2 wordt voorzien van een groter model. In de grotere lofts (categorie 80 m2 en 100m2) is tevens een kast met aansluitingen voor een wasmachine voorzien.

De afmetingen van de kubus (l x b x h) : 2,18 x 2,18 x 2,54 meter

De afmetingen het kleine kookeiland (l x b x h): 2,61 x 0,71 x 0,95 meter (alleen voor de categorie 50 m2)

De afmetingen het grote kookeiland (l x b x h): 2,61 x 1,01 x 0,95 meter (alleen voor de categorie 80 m2 en 100 m2)

De afmetingen van de kast (l x b x h): 2,18 x 0,7 x 2,54 meter (alleen voor de categorie 80 m2 en 100 m2)

 

Welke mogelijkheden biedt de Qbi?

In alle lofts plaatsen we de Qbi. Dit concept bestaat uit een op meerdere plekken te plaatsen kubus (voorzien van douche, wastafel en toilet) en een vrij opstelbaar kookeiland (keramische kookplaat, recirculatiekap en aansluiting voor een vaatwasmachine). Enkele lofts op de koppen van gebouw ANTON beschikken niet over een kubus: hier zijn de douche, wastafel en toilet verwerkt in monumentale schachten van het gebouw. Voor meer informatie verwijzen we je naar de plattegronden op deze site.

De grotere lofts (categorie 80 m2 en 100 m2) worden voorzien van een kast met een aansluitingen voor een wasmachine. Voor de kleinere lofts worden gezamenlijke wasruimten op de verdiepingen gerealiseerd.

De keuken en kubus kunnen, binnen een bepaalde bandbreedte, op verschillende plekken in de loft worden geplaatst. De positie bepaal je zelf, in overleg met Trudo. Die flexibiliteit is mogelijk doordat op verschillende plaatsen aansluitpunten in de vloer zijn aangebracht. Over de punten die je niet gebruikt, kan gewoon de vloerafwerking worden aangebracht.

Het dak van de kubus biedt verschillende mogelijkheden; een prima plek om op te slapen, te werken of je spullen op te bergen. Het dak van de Box is overigens formeel niet geschikt als “verblijfsruimte”, maar je bent vrij om er een creatieve invulling aan te geven.